Blog

Kako se Koristi Polisa Putnog Osiguranja

U značajnom broju slučajeva klijenti budu nezadovoljni i ljuti na osiguravajuću kuću čiju su polisu putnog osiguranja kupili, samo iz razloga što im nije na pravi način objašnjeno kako se polisa putnog osiguranja koristi.

Velika većina naših putnika izlazi iz zemlje jednom godišnje, kada ide u Grčku na more. Grčki lekari već decenijama, preko leta, rade samo za naše turiste, i brzo su se uhodali u praksu naših osiguravajućih kuća. I pored toga dešavaju se nesporazumi na relaciji turista-lekar-osiguravajuća kuća.

Kako bi u budućnosti izbegli nepotrebne poteškoće, predlažemo postupak koji trebate poštovani prilikom korišćenja polise putnog osiguranja:

Nekritična situacija – na svakoj polisi putnog osiguranja je broj telefona Centra za pomoć

koji bi trebalo da pozovete, kako bi osiguravajućoj kući javili da će polisa koju ste kupili biti korišćena. Većina naših turista odmah pomisli na uvećan telefonski račun zbog poziva u romingu. Za turiste kojima je nepremostiva prepreka minut razgovora u romingu, pored broja telefona, na polisi je i mejl adresa Centra za pomoć. Ukoliko situacija nije kritična i ne zahteva hitnu medicinsku negu, možete i mejlom zatražiti da vas upute u vama najbližu lekarsku ustanovu. Nakon upućenog mejla, u najkraćem mogućem roku možete očekivati odgovor ili telefonski poziv od strane operatera Centra za pomoć, sa daljim instrukcijama.

Kritična situacija – podrazumeva da nećete prvo tražiti broj telefona Centra za pomoć, već ćete

učiniti sve što možete kako bi se situacija stabilizovala. Nakon toga, predlog je da uputite poziv ili mejl Centru za pomoć, kako bi ih obavestili o događaju. Pojedine osiguravajuće kuće, u sklopu svojih Uslova osiguranja imaju član koji ograničava refudanciju vaših troškova na iznos do 500evra (u dinarskoj protivvrednosti), ukoliko se u roku od 48h od prijema u medicinsku ustavnovu ne javite Centru za pomoć. Ovo je uvedeno zbog velikih zloupotreba u prethodnim godinama, kada su se ljudi vraćali sa svojih putovanja po svetu, prilažući račune za refundaciju zdravstvenih usluga od nekoliko hiljada eura, bez ikakvog kontaktiranja Centra za pomoć.

Kako bi u budućnosti izbegli loše iskustvo sa polisom putnog osiguranja omiljene osiguravajuće kuće, pročitajte Uslove osiguranja i Informaciju za ugovarača i osiguranika koju možete pronaći na strani našeg sajta https://www.putnosrbija.rs/vazne-informacije