Blog

Putno Osiguranje Srpskim Jezikom

Upoznajte se sa osnovama putnog osiguranja, od različitih vrsta pokrića do najvažnijih karakteristika.

Putno osiguranje dizajnirano je za pokrivanje velikih nesrećnih slučajeva tokom putovanja u inostranstvo i na odmoru. Putovanje bez pokrića vrlo je rizično i moglo bi vam iz džepa izbaciti masovno mnogo novca. Evo osnova koje treba da znate pre kupovine.

Vrsta pokrića koje kupujete zavisi od sledećih stvari:

Koliko putovanja imate u narednih 12 meseci;

Kuda putujete;

Sa kim putujete;

U zavisnosti od broja putovanja u jednoj godini imate nekoliko opcija za kupovinu polise putnog osiguranja. Ukoliko putujete jednom u toku godine, možete kupiti sebi polisu na određeni broj dana, vodeći računa o tome da većina osiguravajućih kuća ima unapred definisane grupe dana koje možete kupiti, (npr., za raspon od 6 do 9 dana bude ista cena, pa platite za 9 dana iako putujete samo 6). Ukoliko van Srbije putujete više puta u toku 365 dana, možda bi za vas bilo pametnije da jednokratno kupite polisu koja sadrži unapred kupljeni broj dana (npr., 15 dana, 30 dana, 45 dana..), slično kao kada uplaćujete pripejd za telefon, trošite onoliko dana koliko ste kupili. Nezgodna strana ovakve polise je da sami trebate voditi računa o potrošenim danima.  

Većina osiguravajućih kuća ima sledeću teritorijalnu podelu: a) Evropa, b) Svet osim SAD, Kanada, Japan, Australija, c) Ceo Svet. Razlika između Evropskog i svetskog pokrića možda izgleda jednostavno, ali osiguratelji imaju različite načine klasifikacije vašeg putovanja. Na primer, neka evropska pokrića za putovanja uključuju afričke zemlje, poput Egipta, Maroka i Tunisa. U međuvremenu, neke osiguravajuće kompanije imaju dve vrste pokrića širom sveta, od kojih će jedna sadržati SAD, a druga koja će je isključiti. Obavezno pažljivo proverite uslove osiguranja ( https://www.putnosrbija.rs/vazne-informacije ) pre kupovine polise putnog osiguranja, da biste bili sigurni da je odabrano odredište uključeno, jer za putno zdravstveno osiguranje cena ponekad ne igra glavnu ulogu.

Pojedinac, porodica, grupa..Ako putujete sa porodicom (roditelji i maloletna deca), imate mogućnost da svakoga pokrivate prema istim uslovima, za manje novca. Grupna putovanja takođe mogu doneti uštede kod kupovine polise, jer cena po osobi bude manja nego kod individualnih putovanja. Grupne polise se kod nekih osiguravatelja mogu praviti već od 5 putnika. Sa druge strane za ljude koji su u zrelim životnim godinama (kod nekih kuća kreće od 65g života), cena ume da bude i duplo veća nego što je razumno. Srećom da postoje kuće kod kojih je ta granica pomerena na preko 70g starosti.