Blog

Letovanje u Grčkoj - Ko Plaća Lečenje?

Prema stavu našeg RFZO, Republika Srbija ne pokriva troškove lečenja u Grčkoj, ali zato Grčka i većina evropskih zemalja pokrivaju troškove lečenja svih onih koji se zateknu na njihovom tlu. Ovo se odnosi isključivo na one koji obole od korona virusa.

Ukoliko se prilikom boravka u nekoj od pomenutih zemalja, državljanin Srbije zarazi sa Kovid-19, ostaje u zemlji u koju je otputovao, gde se sprovodi postupak dijagnostikovanja i lečenja posledica nastalih od korona virusa, a sve o trošku države u kojoj boravi. U Republici Srbiji, za strane državljane, to je regulisano članom 239. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Izuzeci su države poput SAD i još nekih, ali većina zemalja, kako navode u RFZO, ima svojim zakonima regulisanu obavezu besplatnog lečenja svih obolelih od Korona virusa, koji se zateknu na njihovom tlu. U zavisnosti od države i od težine slučaja, lečenje može da košta i nekoliko desetina hiljada evra.

Međunarodne sporazume kojima je definisana saradnja u oblasti zdravstvenog osiguranja Republika Srbija zaključila je sa 20 zemalja i sve u domenu hitnih stanja, zbrinjavanja i bolesti koje nisu hronične.

Sve ostale troškove je putnik dužan sam da nadoknadi, ili da se troškovi naplate putem polise za putničko zdravstveno osiguranje, koje kupujemo pre putovanja u inostranstvo. Naša topla preporuka je da se polise putnog osiguranja ugovaraju sa pokrićem na Covid-19.

Cena putnog osiguranja za Grčku je prihvatljiva za većinu naših građana, a polisu za međunarodno zdravstveno osiguranje, baš po vašoj meri, možete se raspitati putem vibera, whatsappa, mejla ili chata, na našem sajtu www.putnosrbija.rs