Blog

Šta Putno Osiguranje Ne Pokriva

Nije se lako odlučiti  koje osiguranje za putovanje uzeti, pa se, u nedostatku drugih informacija, naši građani najčešće opredele za najjeftinije putno osiguranje, ne razmišljajući o tome šta to osiguranje pokriva.

Zdravstveno osiguranje za inostranstvo nije uvek obavezno, međutim, ako ga nemamo, lečenje će nas skupo koštati.

Kod svake osiguravajuće kompanije su različiti uslovi osiguranja, a ono što većina ne pokriva su povrede zadobijene bavljenjem rizičnih sportova (ronjenje, padobranstvo, zmajarstvo alpinizam, motokros..), opekotine od sunca (osim ako nisu opasne po život) ili ujede pojedinih insekata.

Kod svih osiguravajućih kuća važi isto pravilo: sve nezgode koje se prouzrokuju namerno, krivicom samog osiguranika ili njegovim nemarom, automatski se isključuju iz osiguranja.

Npr. polomimo ruku prilikom pada, u alkoholisanom stanju, osiguranje ima pravo da odbije isplatu medicinskih troškova za saniranje povrede, pošto smo sami prouzrokovali nezgodu. Isto važi i za uživaoce narkotika.

Putno osiguranje za trudnice se može ugovoriti do određene granice, najčešće je to 28.nedelja trudnoće. Posle toga se troškovi lečenja u inostranstvu, usled problematične trudnoće, ne priznaju. Pokriven je samo medicinski trošak u slučaju životne ugroženosti majke ili ploda.

Pojedine osiguravajuće kuće, ne pokrivaju troškove bilo kakvih lekarskih intervencija vezanih za trudnoću u slučaju kada je trudnica starija od 38 godina, bez obzira na nedelju trudnoće.

Posledice bilo kakve prirodne katastrofe, zemljotresa, proglašene epidemije, ali i posledica rata i terorizma, nije pokriveno putnim zdravstvenim osiguranjem.

Polisa osiguranja za putnovanje takođe ne pokriva povrede na skijanju, ukoliko nismo kupili određeni doplatak za taj sport.

Vaše je da se dobro raspitajte pre nego što kupite polisu za putno zdravstveno osiguranje, da vam se letnji odmor ne pretvori u pakao i neplanirani trošak, a naše je da za vas pronađemo najbolji odnos cene i pokrića za vašu polisu zdravstvenog osiguranja za inostranstvo.