Blog

Putno Osiguranje za Starije od 70 godina

Svaka osiguravajuća kuća, u svojoj tarifi za putno zdravstveno osiguranje, ima posebne cene za maloletne osobe, punoletne osobe do 70g, i osobe koje su starije od 70g.

Kod nekih osiguravajućih kuća ta “treća grupa” kreće od 65g starosti putnika, međutim, postoje i osiguravajuće kuće, kod kojih je ta granica pomerena na 75g.

Kada je u pitanju zdravstveno osiguranje za putovanje  za osobe starije od 75g, većina kuća ima i ograničenje u broju dana za koje je spremna da pruži osiguranje, uglavnom to bude do 60 dana u kontinuitetu. Naravno, za naše klijente smo pronašli osiguravajuću kuću koja pruža pokriće i za period putovanja duži od 60 dana.

Za više informacija za putničko zdravstveno osiguranje za osobe starije od 70g, možete nas pitati putem mejla, vibera, whatsappa, ili chat na našem sajtu www.putnosrbija.rs